Vad säger lagen

69MHz-bandet

De licensfria kanalerna på 69MHz är nu utökade från tidigare 10st till 18st.

På de 10 gamla kanalerna får du använda en utstrålad sändareffekt av max 5W och endast för mobila stationer.

Frekvenserna är:
69,60625MHz, 69,63125MHz, 69,65625MHz, 69,68125MHz, 69,70625MHz, 69,61875MHz, 69,64375MHz, 69,66875MHz, 69,69375MHz, 69,71875MHz

På de 8 nya kanalerna får man använda max 25W utstrålad effekt, och kanalerna är avsedda för landmobil trafik.

Frekvenserna är:
69,0125MHz, 69,0375MHz, 69,0625MHz, 69,0875MHz, 69,1125MHz, 69,1375MHz, 69,1625MHz, 69,1875MHz

Avlyssna andras radiokommunikation

Det är i Sverige helt tillåtet att avlyssna andras radiokommunikation. Dock får du inte vidareföra information från det du avlyssnat. Du får inte heller spela in eller på annat sätt sprida sändningarna vidare. Hos FB Radio hittar du flera olika radiomottagare som kan användas för att avlyssna radiokommunikation.
Tidigare var det mycket populärt att lyssna på polis, ambulans och brandkår med en så kallad polisradio, men de har nu bytt till ett digitalt krypterat system (RAKEL) som inte går att avlyssna med vanlig så kallad scanner. På vissa håll i Sverige förekommer fortfarande sporadisk radiotrafik hos räddningstjänsten som du kan avlyssna.

Beroende på var du bor, finns fortfarande mycket intressant radiotrafik kvar att lyssna på. Exempel på detta är t.ex. vaktbolag, flygtrafik, marin radio trafik, lokaltrafik, mm.

Källa: fbradio.se

Tärningen är kastad