Redelf World

Inledning:

Detta är en spel värld för rollspel inom Fantasy Roleplay. Världen kommer inte vara specifik för något speciellt regel set utan skall kunna användas inom de flesta regel set.

Världen kommer att utgå från fyra olika länder. Dessa länder kommer vara styrda av olika former av styre. Kommer i senare avsnitt gå igenom de olika länderna i detalj så som deras politik, intriger klimat, befolkning, arme, och hierarkin inom respektive land. För att sedan gå in på hur länderna förhåller sig mot varandra.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Tärningen är kastad