Ham Radio

Amatörradio – vad är det?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation. Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

  1. Teknisk och experimentell – av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimente-rande.
  2. Kontaktskapande – sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.
  3. Kunskapsutvecklande -genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.
  4. Hjälpande – i nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradio-trafiken haft avgörande betydelse.
  5. Bildande – Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet./ utdrag från SSA

 

Min del av hobbyn är att köra Fm, Ssb och Cw vid 2m eller hf bandet.

soka-747

73/sa7cmz

Lite länkar angående dmr radioEn länk till Dmr radio där du kan lyssna på vad som sägs där.

https://dmr-marc.net/

Tärningen är kastad