Corona/covid-19

Några punkter angående covid-19

Stanna hemma när du är sjuk

Var uppmärksam på symtom på covid-19

Tvätta händerna ofta

Hosta och nys i armvecket

Undvik att röra ögon, näsa och mun

För mer information klicka länken nedan.

Ref:Folkhälsomyndigheten